Efektywna rafinacja

Więcej paliw z każdej baryłki ropy

Zasoby naturalne mogą nam dać dużo więcej niż się wydaje. W Grupie LOTOS umiemy z nich korzystać. Właśnie dlatego rozwijamy Projekt efektywnej rafinacji. Dzięki niemu maksymalizujemy ilość i jakość produktów uzyskiwanych z każdej baryłki ropy. Kierujemy się troską 
o środowisko naturalne oraz korzyściami, które przyniesie ta inwestycja. Efektywna rafinacja opłaca się nam wszystkim.

Czym jest EFRA?

Realizacja Projektu EFRA oznacza więcej cennych produktów wyprodukowanych z każdej baryłki ropy w gdańskiej rafinerii. Efektywniej zagospodarowane będą ciężkie pozostałości z procesu rafinacji. LOTOS dzięki instalacjom EFRA i nowoczesnym technologiom dołączy do technologicznej elity światowych rafinerii.
Pozwolenia i pierwsze prace

Grupa LOTOS uzyskała 7 marca 2016 pozwolenia na budowę podstawowych instalacji kompleksu koksowania – DCU i CNHT. Natomiast 24 lutego 2016 Urząd Miejski w Gdańsku wydał pozwolenie na budowę instalacji HGU. Wcześniej LOTOS uzyskał 5 pozwoleń na budowę obiektów pomocniczych w ramach Projektu EFRA. Wprowadzenie pierwszego wykonawcy nastąpiło 23 września 2015. Jest to firma Keller Polska, wzmacniająca grunt pod nową stację energetyczną oraz estakady. Głównym wykonawcą instalacji projektu EFRA została wybrana włoska firma KT - Kinetics Technology S.p.A. Wartość umowy z firmą KT opiewa na kwotę 1,26 mld PLN. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 14 lipca 2015, firma KT - Kinetics Technology jest zobowiązana do wybudowania i przekazania do rozruchu objętych umową instalacji w terminie 32 miesięcy. Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Produkcji Wodoru (HGU), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

EFRA multimedia

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close