Nowy termin rozruchu DCU
Data: 31.05.2019

Nowy termin rozruchu DCU

Firma KT, główny wykonawca Projektu EFRA, nie zapewniła do dziś bezspornej gotowości technicznej do rozpoczęcia rozruchu instalacji DCU. Strony podpisały 31 maja br. stosowny aneks w tej sprawie. Nie opóźni to wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomicznych, ani nie wpłynie na całkowity budżet projektu.

Zgodnie z zapisami aneksu przesunięciu ulega termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up  – RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA  – Kompleksu Koksowania – (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi). Nowa data to 30 czerwca br., czyli trzydzieści dni później niż zakładano w aneksie z 31 października 2018 r.

Główną przyczyną przesunięcia powyższego terminu jest dążenie LOTOS Asfalt (właściciela instalacji DCU) do zapewnienia bezspornej gotowości technicznej Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania obiektu. Należy bowiem podkreślić, że rozruch DCU, tak jak w przypadku pozostałych, już działających instalacji tego projektu (HGU i  HVDU), leży po stronie spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS, a nie KT. Cały proces kończą testy wydajnościowe potwierdzające zdolność do włączenia danego obiektu do istniejących ciągów technologicznych rafinerii w Gdańsku.

Zależy nam na tym, żeby przekazać do prób i testów technologicznych instalację bezpieczną i spełniającą nasze oczekiwania – podkreśla Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS. – Na aspekt bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesów technologicznych zwracamy szczególną uwagę. W tym zakresie nie dopuszczamy żadnych kompromisów. Kładziemy szczególny nacisk na weryfikację systemów przedkładanych nam przez KT właśnie pod tym kątem. Pomagają nam w tym zaproszeni do współpracy uznani międzynarodowi eksperci oraz licencjodawcy technologii.

Co ważne, przesunięcie terminu RFSU Kompleksu Koksowania nie opóźni wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomiczno–finansowych wynikających z eksploatacji wszystkich instalacji Projektu EFRA. Będą one widoczne w wynikach finansowych za 4. kwartał bieżącego roku. Sytuacja ta nie wpłynie też na całkowity budżet tej inwestycji.

Końcowy etap inwestycji to zawsze czas wyzwań i intensywnej pracy. W realizację Projektu EFRA zaangażowanych było tysiące osób, wielu podwykonawców i przede wszystkim nowoczesna technologia. W tego rodzaju inwestycjach trudności są czymś naturalnym – dodaje wiceprezes Demski.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Zobacz także:

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close