Czym jest EFRA?

Realizacja Projektu EFRA oznacza więcej cennych produktów wyprodukowanych z każdej baryłki ropy w gdańskiej rafinerii. Efektywniej zagospodarowane będą ciężkie pozostałości z procesu rafinacji. LOTOS dzięki instalacjom EFRA i nowoczesnym technologiom dołączy do technologicznej elity światowych rafinerii.
EFRA - w drodze do technologicznej elity

Realizacja Projektu EFRA oznacza więcej cennych produktów wyprodukowanych z każdej baryłki ropy w gdańskiej rafinerii. Będzie to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom.

LOTOS dzięki EFRA dołączy do technologicznej elity światowych rafinerii. Lepiej zagospodarowane będą ciężkie pozostałości z procesu rafinacji.

Dopełnienie procesu modernizacji rafinerii

Projekt EFRA jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+.

Nowe instalacje, zintegrowane z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym przerobu ropy naftowej, umożliwią dostarczenie na rynek dodatkowych ilości, poszukiwanych produktów. Pojawi się 900 tys. ton nowych produktów naftowych rocznie, a marże na przerobie ropy zwiększą się o kilkadziesiąt procent.

Finansowanie dopięte na ostatni guzik

W czerwcu 2015 Grupa LOTOS zamknęła finansowanie dla projektu. W celu częściowego sfinansowania projektu Grupa LOTOS SA przeprowadziła z sukcesem pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, dzięki czemu pozyskała blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53% emisji, zawierając z Grupą LOTOS umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w realizację Projektu EFRA. Poza środkami z emisji program inwestycyjny sfinansowany jest ze środków z kredytów i pożyczek oraz kapitału własnego Grupy Kapitałowej. Dla realizacji Projektu EFRA osiem instytucji finansowych – sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie SA, udzieliło spółce LOTOS Asfalt należącej do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych. Kredyt został udzielony w formule „project finance” na okres do grudnia 2024 roku. Grupa LOTOS, negocjując z bankami finansowanie Projektu EFRA, wykazała, że jest to inwestycja zapewniająca wysoką rentowność, a dzięki temu gwarantująca bezpieczeństwo terminowej spłaty przyszłych zobowiązań.

Więcej wysokiej jakości produktów

Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl (USD na baryłkę). Zgodnie z założeniami instalacje produkcyjne Projektu EFRA wygenerują rocznie ok. 900 tysięcy ton wysokomarżowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w II kwartale 2018 roku.

Po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji, z tony ciężkiej pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu a rafineria LOTOSU nie będzie musiała produkować ciężkiego oleju opałowego.

Zapewniony zbyt na nowe produkty

Realizacja nowych instalacji w rafinerii oznacza konieczność zabezpieczenia w przyszłości zbytu dla wytwarzanych produktów, w szczególności dla nowego produktu jakim będzie koks naftowy. Dlatego spółka LOTOS Asfalt podpisała w lecie 2015 roku umowę sprzedaży koksu z holenderską spółką Oxbow Energy Solutions B.V. Zagraniczny partner będzie kupował koks wyprodukowany przez instalację opóźnionego koksowania DCU, która jest głównym elementem ciągu technologicznego Projektu EFRA. Umowa z holenderskim partnerem gwarantuje spółce LOTOS Asfalt zbyt na całość produkowanego koksu.

Optymalna i elastyczna oferta

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Po zrealizowaniu Projektu EFRA rafineria LOTOSU zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

Pozwolenia i pierwsze prace

Grupa LOTOS uzyskała 7 marca 2016 pozwolenia na budowę podstawowych instalacji kompleksu koksowania – DCU i CNHT. Natomiast 24 lutego 2016 Urząd Miejski w Gdańsku wydał pozwolenie na budowę instalacji HGU. Wcześniej LOTOS uzyskał 5 pozwoleń na budowę obiektów pomocniczych w ramach Projektu EFRA. Wprowadzenie pierwszego wykonawcy nastąpiło 23 września 2015. Jest to firma Keller Polska, wzmacniająca grunt pod nową stację energetyczną oraz estakady. Głównym wykonawcą instalacji projektu EFRA została wybrana włoska firma KT - Kinetics Technology S.p.A. Wartość umowy z firmą KT opiewa na kwotę 1,26 mld PLN. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 14 lipca 2015, firma KT - Kinetics Technology jest zobowiązana do wybudowania i przekazania do rozruchu objętych umową instalacji w terminie 32 miesięcy. Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Produkcji Wodoru (HGU), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Zobacz także:

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close